About Artscape

Artscape is a nonprofit organisation that seeks to inspire people and promote public art for everyone. We believe that the dominance of the advertising boards in the modern cityscape needs to be challenged. Great art shouldn't be confined to only galleries and museums!

We are always working on new exciting projects that will explore the possibilities of street art in the modern urban environment. Follow us on Facebook or Instagram for the latest news.

Artscape keep pushing the boundaries thanks to the hard work and generosity shown by our team, our sponsors, the artists and our collaborative partners. A massive Thank You! to everyone involved for their continued support - now, let's go out and make some art!

Om Artscape

Artscape är en ideell organisation som strävar efter att inspirera och göra konst tillgänglig för alla. Vi tycker att reklamskyltarna behöver konkurrens i den moderna stadsbilden och att konstupplevelser inte bör begränsas till endast gallerier och museer!

Vi utvecklar ständigt nya spännande projekt som tänjer gränserna för gatukonst i det offentliga rummet. Följ oss på Facebook eller Instagram för de senaste nyheterna.

Artscapes arbete är bara möjligt tack vare det engagemang och generositet som visas av vårt team, våra sponsorer, konstnärer och samarbetspartners. Tack för ert stöd - mer konst åt folket!