FAQ-Ljusdal banner3.png
 

 

Artscape

 • Vilka är Artscape? +

  • Artscape är en geografiskt obunden ideell organisation och en av världens ledande aktörer inom urban samtidskonst/gatukonst. Sedan 2014 har Artscape genomfört flera stora kulturprojekt på olika platser i Sverige. Konstnärer från hela världen bjuds in för att tillsammans med sina svenska och lokala kollegor skapa imponerande konstverk i det offentliga rummet. Den största delen av konsten som skapas under projekten är storskaliga permanenta väggmålningar/muralmålningar, men det förekommer även installationer, skulpturer samt konstverk skapade genom konstnärsledda workshops.
Artscape strävar efter att inspirera och skapa värdefulla konstupplevelser tillgängliga för precis alla. 


 • Vad har Artscape gjort tidigare? +

  • Artscape anordnade Sveriges första gatukonstfestival någonsin i Malmö 2014. 2016 genomfördes Skandinaviens största urbana konstprojekt i Göteborg, då storskalig gatukonst skapades kommunens alla tio stadsdelar. Det senaste projektet ägde rum i Värmland och var ett av världens största av sitt slag. 31 permanenta konstverk skapades under festivalens fyra veckor och involverade hela tio av regionens kommuner.   Länkar till tidigare projekt:


   2014
   2015
   2016
   2017

 

 

ARTSCAPE
2019
LJUSDAL

 
 • Vad är ARTSCAPE 2019 LJUSDAL? +

  • ARTSCAPE 2019 LJUSDAL är en gatukonstfestival som äger rum på Bagargränd i Ljusdals centrum vecka 31 2019. Projektet är en festival i ordets rätta bemärkelse – en gatukonst-karneval sprängfyllt med kulturupplevelser!

   Konstnärer från hela världen kommer att tillsammans med svenska och lokala talanger att skapa fantastiska muralmålningar på husfasaderna runt Bagargränd. Allmänheten är inbjuden att bevittna hur konstverken växer fram eller vara med och själva skapa under någon av Artscapes workshops. Gatukonsten är en bred och varierande konstform med en mängd olika uttryck som kommer utforskas under dagarna. Förutom de enorma muralmålningarna kommer det skapas installationer och skulpturer på plats och för de som vill ha en djupare inblick i konstformen erbjuds det såväl filmvisning som intressanta panelsamtal i ämnet.

   Alla aktiviteter under veckan kommer vara helt gratis och öppet för precis alla. Artscapes förhoppning är att göra Ljusdal till ett spännande centrum för gatukonst, där människor kan mötas, skapa tillsammans och bli inspirerade.

 • Vad är en workshop och vem får vara med? +

  • Artscape bjuder till varje projekt in allmänheten att tillsammans med erfarna konstnärer skapa gatukonst. Artscapes workshops är alltid mycket populära och det är väldigt uppskattat att få chansen att skapa konst i sin egen närmiljö. Alla är välkomna oavsett ålder eller tidigare erfarenhet och det är helt gratis att delta!

De workshops som Artscape anordnar är mer än ett tillfälle att prova på att måla. Det är en chans att tillsammans med konstnären få skapa ett kollektivt och bestående konstverk.


   Under ARTSCAPE 2019 LJUSDAL kommer det anordnas workshops med olika typer av uttryck och former. Under ledning av erfarna konstnärer får du lära dig att skapa med färg, garn, stickers eller stenciler.

 • Hur hittar jag till konstverken? +

  • Alla konstverk kommer vara koncentrerade till en plats så det kommer vara lätt att hitta runt. Däremot kommer det det att delas ut kartor under festivalen så att det enkelt går att få information om till exempel konstnärerna och översikt över projekt. Efter projektet är avslutat finns det interaktiva kartor tillgängliga på www.artscape.se

 • Kommer det att finnas mat till försäljning på området?

  • Det kommer inte att finnas matstånd eller annan typ av matförsäljning direkt på området. Däremot kommer Artscape att tillhandahålla en matkarta, där Ljusdals utbud av restauranger, snabbmatställen och kaféer är presenterade.

 • Kommer det att säljas alkohol på området?

  • Nej, det är viktigt att alla ges en möjlighet att besöka området under veckan och alkoholförsäljning försvårar just det.

 • Kan jag få reda på vilka konstnärer som kommer redan nu? +

  • Artscape kommer avslöja vilka konstnärer som deltar i projektet under våren/sommaren 2019.

 • Hur väljs konstnärer och väggar till projektet? +

  • Artscape är väldigt noga med att välja rätt konstnär till rätt yta. Stil och uttryck måste visuellt passa in med omgivningen, samtidigt som det behövs en Wow-faktor för att locka besökare och kittla allmänhetens fantasi. Artscape är lyhörda och använder alltid information om området och om fastigheten från t.ex kommun och fastighetsägare när beslut tas.

Efter att konstnärerna valts så får de alltid information om regionen, kommunen, området och platsen till konstnären. Hur det manifesterar sig i det färdiga konstverket varierar, men det är inte ovanligt med konstnärer som väljer att väva in något lokalt i sitt uttryck.

Artscape föredrar att arbeta med ytor som iögonfallande, lättillgängliga, har många förbipasserande och av bra material. Artscape har som grundregel att konstverket ej får vara politiskt laddat eller stötande på något sätt.


 • Hur finansieras projektet? +

  • ARTSCAPE 2019 LJUSDAL är ett samfinansierat projekt som genomförs med stöd av kommunen,, det lokala näringslivet, och fastighetsägarna. Det tillkommer ytterligare ett par mindre ekonomiska samarbeten, t.ex Nordsjö/AkzoNobel som bistår med färg och rådgivning. Artscape är en ideell och icke vinstdrivande organisation och har därför inga som helst kommersiella intressen i projektet.

 • Hur mycket kostar det för kommunen? +

  • Kommunen bidrar med sammanlagt 900 000 kr till projektets totala budget.

 • På vilket sätt är allmänheten delaktig i projektet? +

  • Allmänheten kommer kunna delta i projektet på olika sätt. Under Artscapes workshops är alla välkomna att tillsammans med erfarna konstnärer skapa bestående konstverk. Projektet bjuder även in allmänheten till konstnärssamtal och paneldiskussioner, där man själv kan ställa frågor om konstformen och livet som konstnär. Inte minst kommer själva skapandet av muralmålningarna ge en spännande inblick i projektet. Det brukar vara populärt att se målningarna växa fram på nära håll.


 • Får kommunens invånare vara med och bestämma konstverkens utformning? +

  • Konstverken som skapas som resultat av Artscapes workshops bjuder in allmänheten att antingen måla själva eller ge förslag och inspirationsmaterial till den som utför konstverket. Däremot de större konstverk som är tolkningar av folksagor från hela världen, utformas helt på egen hand av konstnären med curatering från Artscape. Projektet värnar om den konstnärliga friheten och ser den som en grundpelare i genomförandet av ARTSCAPE SAGA. Artscape har dock som grundregel att konstverket ej får vara politiskt laddat eller stötande på något sätt.


 • Går det att engagera sig i festivalen och hjälpa till, exempelvis som volontär? +

  • Artscape uppskattar all hjälp och stöd som erbjuds! I tidigare projekt har invånare och besökare varit ovärderlig hjälp under produktionen. Om du är sugen på att vara med och engagera dig under projektet är du varmt välkommen att skicka ett mail till info@artscape.se

 

 

Gatukonst

 
 • Vad är gatukonst? +

  • Kärt barn har många namn och gatukonsten är inget undantag. Gatukonst, urban konst, street art och urban samtidskonst är några exempel på konstformens termer.

   Det är en konstform med många olika uttryck och stilar, som inkluderar allt ifrån stenciler och schabloner, sk paste-ups (pappersark med motiv som fästs på en vägg med klister), skulpturer, ljud- och ljusinstallationer och muralmålningar (väggmålningar).

   Inom den globala gatukonstscenen och under Artscapes projekt är det muralmålningar som är det vanligast förekommande uttrycket. Konstnärerna använder sig av bland annat sprayburk eller pensel för att skapa enorma konstverk rakt på husfasaden, vissa så stora som ett 13-våningshus och andra små som ett elskåp.

 • Hur lång hållbarhet har konstverken? +

  • Alla muralmålningar som skapas under Artscapes projekt skapas med ambitionen att bli en permanent del av stadsbilden och har en uppskattad livslängd på minst 20 år. Artscape har ett nära samarbete med Sveriges mest framstående experter inom färg. På så sätt garanteras konstverk som är både hållbara och så miljövänliga som möjligt. Artscape har även en nära dialog med sprayfärgsproducenter angående hållbarhet och underlag.

 • Uppmuntrar Artscapes projekt till klotter och skadegörelse? +

  • Artscapes projekt uppmuntrar till skapande och kreativitet i största allmänhet. Projektet genomförs med förhoppningen om att konsten ska inspirera till att själv vilja uttrycka sig kreativt, oavsett konstform. Klotter och skadegörelse är däremot något som Artscape tar starkt avstånd ifrån och är måna om att det inte på något sätt uppmuntras.

   Relationen mellan lagliga graffitiväggar och olagligt klotter är en fråga som debatterats livligt under 2000-talet. Enligt en studie som gjordes av BRÅ (Brottsförebyggande rådet) 2016 går det inte att bevisa att olagligt klotter ökar på platser där det finns lagliga alternativ. Faktum är att lagliga väggar på många platser tillgodoser behovet av att skapa och snarare minskar klottret.

   Länk till studien här

 • Vad händer om någon väljer att klottra/förstöra det färdiga konstverket? +

  • Det brukar lite skämtsamt sägas: “Att måla ett konstverk är det billigaste sättet att klotterskydda en husfasad” - och det finns en stor poäng i det uttalandet.

   Den olagliga graffitikulturen respekterar konstformen och i de flesta fall är konstverken så pass svårtillgängliga att de är omöjliga att nå utan lift. Av de totalt 70+ konstverken som skapats under Artscapes tidigare projekt har inget av dem blivit utsatta för skadegörelse.

   Det finns dock olika åtgärder för att skydda konstverket, bland annat genom att klotterskydda fasaden efter konstverket är skapat. Man lägger då ett genomskinligt lager av en vaxliknande hinna över konstverket, vilket gör att man enkelt kan tvätta bort det som tillkommit i efterhand.

 • Varför fokusera på gatukonst i det offentliga rummet? +

  • Konst och kultur spelar en viktig roll för folkhälsan och välbefinnandet. Genom att jobba med den här konstformen, som är så pass offentlig och lättillgänglig, hoppas vi kunna bidra med värdefulla konstupplevelser i vardagen och inspirera till eget skapande.

   Gatukonsten har kommit att bli världens snabbast växande konstform och ett uttryck som får ta allt större plats i den moderna stadsbilden. Artscape vet av erfarenhet att ett konstverk stärker ett områdes identitet och positivt förändrar människors relation till sig eget närområde. En muralmålning inte bara förskönar men är även ett tecken på en plats i utveckling. Det finns flera exempel på områden i världen som fått sig ett lyft tack vare gatukonst.

 • Hur påverkar konstskapandet miljön? +

  • Artscape arbetar tillsammans med några av sveriges ledande experter inom färg och hållbarhet. Organisationen är generellt väl medvetna av den miljöpåverkan konsten skapar och arbetar för att göra så litet ekologiskt fotavtryck som möjligt.