VÄRMLAND 2017

'White Moose Project'

ARTSCAPE 2017 VÄRMLAND is Artscape’s most ambitious commitment to date and one of the world’s largest urban art projects ever!

During the summer Artscape invited leading international artists to join their Swedish and local counterparts in creating large-scale murals in all of ten different municipalities in the county of Värmland.

29 artists from all over the world created 32 unique pieces of public art during the festival’s four weeks. Artscape also hosted a series of workshops during the project, where the local community had the opportunity to create permanent pieces of art together with experienced artists. Furthermore, Artscape organised an artist talk, a film screening and an immersive light installation.

ARTSCAPE 2017 VÄRMLAND managed to connect a whole region through a joint cultural collaboration, where all ten participating municipalities were given the opportunity to take part in a prominent urban art project on equal terms. The project has led to a new strong collaborative network stretching across the municipal borders, as well as facilitating contemporary art in places normally left outside of the cultural focal point. Värmland carries a rich tradition of culture and arts, which we feel very proud to have contributed to.

Don’t forget to check out all participating artists, the finished pieces and the visual content from the festival here on the website. A massive THANK YOU to the team, our partners and of course all of Värmland!

ARTSCAPE 2017 VÄRMLAND är Artscapes största åtagande hittills och ett av världens största gatukonstprojekt någonsin!

Internationellt ledande konstnärer samlades tillsammans med svenska och lokala värmländska kollegor under sommaren för att skapa storslagna muralmålningar i hela 10 av Värmlands kommuner.

29 konstnärer från 14 olika länder skapade 32 unika konstverk under festivalens fyra veckor, från Torsby i norr till Grums i söder och från Årjäng i väst till Filipstad i öst.

Artscape bjöd i vanlig ordning även in till våra populära workshops där allmänheten fick chansen att tillsammans med erfarna konstnärer skapa permanenta konstverk. Därutöver anordnades konstnärssamtal och filmvisning.

ARTSCAPE 2017 VÄRMLAND lyckades binda samman en hel region genom ett gemensamt kultursamarbete där alla tio deltagande kommuner fick chansen att ingå i ett världsledande urbankonstprojekt på lika villkor. Ett nytt starkt nätverk har skapats över kommungränserna och nu har även spännande samtidskonst tillförts på platser som vanligtvis lämnas utanför kulturens blickfång. Värmland bär på en rik tradition av kultur och konst, vilken vi känner oss oerhört stolta över att ha bidragit ytterligare till.

På hemsidan har vi samlat alla medverkande konstnärer, de färdiga konstverken och gott om material från festivalen. Stort tack till Artscapes team, alla medverkande, våra partners och såklart hela Värmland!