GOTHENBURG 2016

ARTSCAPE 2016 in Gothenburg was Scandinavia's largest urban art project to date. Permanent large-scale murals and other art was created in all of the city's ten boroughs.

Gothenburg, with its history of zero tolerance to any kind of street art, surprisingly invited Artscape to completely take over city and tie a geographically scattered urban area together through one encompassing culture project. The result was a great success and Artscape completed 18 pieces of public art, hosted an artist talk and had locals join in at workshops all over the city.

Involving all ten boroughs, from the city centre to the suburbs, was a groundbreaking concept showcasing what Artscape is all about: bringing art to the people!

Thanks to our team, partners and the people of Gothenburg for making it happen!

GÖTEBORG 2016

ARTSCAPE 2016 i Göteborg var Skandinaviens största urbana konstprojekt någonsin. Permanenta storskaliga väggmålningar och annan offentlig konst skapades i alla stadens tio stadsdelar.

Göteborg, med sin historia av nolltolerans för all form av gatukonst, bjöd överraskande in Artscape att knyta samman en geografiskt spridd tätort genom ett helt nytänkande kulturprojekt. Slutresultatet blev väldigt lyckat och under projektet skapades 18 stycken offentliga konstverk, ett konstnärssamtal genomfördes och Göteborgarna själva deltog i workshops över hela staden.

Att involvera alla stadsdelar, från stadskärnan ut till förorterna, i ett jämlikt kulturprojekt var ett helt nytt koncept som manifesterade en av Artscapes grundpelare; att skapa konst tillgängligt för alla! Tack till vårt team, våra partners och hela Göteborg, som alla hjälpt till!