MALMÖ 2015

'Cadavre Exquis Malmö'

 

Cadavre Exquis Malmö was a conceptual combined mural and public art installation created by three artists and Artscape in the summer of 2015…

In 1437 AD the king of Sweden awarded the city of Malmö with the mighty griffin as the heraldic symbol of the municipality.

Six hundred years have passed and it is time for a remix!

Using a variation of the classic Exquisite Corpse technique popularized by the surrealist movement, ARTSCAPE invited three artists to each create a component of a brand new Malmö griffin. The original griffin of ancient mythology is part eagle and part lion, the kings of birds and beasts. ARTSCAPE decided to add a humble human to symbolise the people of Malmö. After creating three striking characters, each in a totally different style, the different segments of the wall were switched around to form three new incarnations of the city's symbol.

Cadavre Exquis Malmö var en kombinerad muralmålning och konceptuell installation som 2015 skapades som en hyllning till Malmö och dess invånare...

År 1437 utnämnde Erik av Pommern gripen till Malmös stadsvapen. Efter närmare sex hundra år var det hög tid för en remix!

Den klassiska leken Cadavre Exquis/Utsökt Lik var utgångspunkten när Artscape gav sig på att tolka Malmös stadsvapen tillsammans med tre internationellt erkända gatukonstnärer. Den ursprungliga gripen från den antika mytologin är hälften örn och hälften lejon. Artscape valde att lägga till en människa för att symbolisera Malmöborna. Efter att tre olika karaktärer skapats, var och en med olika stil, flyttades de olika segmenten av väggen runt för att bilda tre nya inkarnationer av stadens symbol.